ostani doma

Tko govori istinu u slučaju “Invaplast“ Udbina, što se to dogodilo od 22 do 24 sjednice OV Općine Udbina Istaknuto

Politika Napisao/la  Srijeda, 04 Siječanj 2017 22:12 veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Možda ova tema većini mještana Udbine nije interesantna ali je zapisnički utvrđena ogromna anomalija u izlaganju pročelnice JUO Udbina na 22 sjednici općinskoga vijeća Općine Udbina i 24 sjednice tog istog vijeća, naime radi se o sljedećem, citiram dio zapisnika sa 22 sjednice OV Udbina

"Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje pročelnici Danici Prica vezano za prodaju nekretnine (bivšeg Invaplasta), odnosno kako navodi traži očitovanje vezano za pogodovanje kupcu, za ne plaćanje kupoprodajne cijene i gubitka 300.000,00 kn od prodaje istoga, za što nitko nije odgovarao. Traži da mu se dostavi kompletna dokumentacija vezano za isto.

Pročelnica Danica Prica odgovara da je na ovo pitanje odgovoreno na više ranijih sjednica i posebno kada se usvajalo Izvješće Državne revizije, ali ponavlja da je zbog neplaćanja kupoprodajne cijene i ne stavljanja objekta u funkciju kupoprodajni ugovor raskinut, no kupac je u međuvremenu pokrenuo predstečajni postupak prema predstečajnom zakonu i dio duga, kako svim vjerovnicima, tako i Općini Udbina otpisan je odlukom Trgovačkog suda u Rijeci. Općina je na isto uložila žalbu koja nije usvojena, ali objekti su i dalje naše vlasništvo.

Vijećnik Branko Knežević navodi da nije zadovoljan sa navedenim odgovorom jer ne može se samo tako iz ionako malog općinskog proračuna ostati bez 300.000,00 kuna zbog nečijeg nemara i neodgovornosti, te smatra to krajnje neozbiljno.

Pročelnica odgovara da će se istome dostaviti dokumentacija o navedenom.

Obzirom da više nije bilo pitanja u sklopu aktualnog sata predsjednik Vijeća istoga zaključuje.

A na 24 sjednici OV Udbina dogodilo se ovo citiram

"13. Informacija o izdanoj tabularnoj ispravi za uknjižbu vlasništva nad nekretninom (Izoservisi)

Pročelnica se ispričava vijećnicima što uz materijale nisu dostavljeni tabularna izjava i pravno mišljenje. Nadalje navodi da je načelnik dana 02.11.2016. godine, nakon izvršena uplate od strane Milovana Opalić, nekadašnjeg direktora Izoservisa odnosno sadašnjeg direktora Komgrad d.o.o. (pravnog nasljednika Izoservisa), uz prethodno pribavljeno pravno mišljenje odvjetničkog ureda, izdao tabularnu izjavu kojom se odobrava uknjižba prava vlasništva nad nekretninama koje su predmet Ugovora o kupoprodaji još iz 2008. godine, te potom ukratko objašnjava kronologiju događanja oko navedenih nekretnina.

Također navodi da je jedna od nekretnina pod založnim pravom kod HBOR-a, te će biti nužno započeti proceduru za izmjenu Sporazuma o založnom pravu kod HBOR-a i zamijeniti istu nekretninu drugom nekretninom što je u domeni načelnika.

Na isto se nadovezuje i načelnik koji navodi da je vezano za ovu temu već bilo govora i ranije na vijeću, te je isto bilo i predmet policijske istrage zbog pojedinca koji ima određene političke ambicije i neosnovano oblajava i optužuje, pa se zbog tog razloga prije izdavanja tabularne isprave u cilju maksimalne pravne sigurnosti zatražilo pravno mišljenje odvjetnika. Kako navodi g. Adrinek je podnio do oko 20-tak prijava protiv Općine u raznim institucijama, koje prijave su neutemeljene, što je i potvrđeno po provedenim nadzorima i revizijama, samo što kompletiranje dokumentacije tim institucijama iziskuje dodatno angažiranje zaposlenika Općine.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje da li g. Opalić podmiruje sve obveze prema Općini Udbina, na što mu je odgovoreno da isti nema direktnih obveza prema Općini, ali obveze po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta je podmirio u cijelosti.

Vijećnik Josip Seuček postavlja pitanje da li je sve isplaćeno što je trebao isplatiti po osnovi kupoprodajnog ugovora i da li ulaže u navedene objekte, na što mu pročelnica odgovara da je isplatio 30 % dio po predstečajnoj nagodbi i time se po Zakonu smatra da je obveza prema vjerovniku ispunjena. Po predstečajnog nagodbi taj je iznos trebao podmiriti u naredne četiri godine no isti je podmirio odjednom. Načelnik se nadovezuje i navodi da je isti pokrio hale, no vrlo su male investicije nakon megalomanskih ambicija koje je iskazao prvotnim planom, koje do sada nije ostvario. “ kraj citata.

Iz navedenog vidljivo je sljedeće

01.08.2016. godine održana je 22 sjednica OV Općine Udbina na kojem je pročelnica zapisnički utvrđeno izvjestila vijećnike da je objekat “Invaplasta“ u vlasništvu Općine Udbina i to nepobitno. A na 24 sjednici OV Općine Udbina koja je održana 16.11.2016. godine za isti prostor izdaje se tzv. Tabularna izjava i to zato što je gosp. Opalić tek 02.11.2016. godine uplatio vjerovniku tj. Općini Udbina sveukupno 30% dogovorene kupoprodajne cijene.

Izgleda da je postalo normalno obmanjivati članove općinskoga vijeća kada je izgleda postalo normalno i da se načelnik služi neistinama o odbačenim prijavama jer dopisi koje posjeduje ovaj portal od strane nadležnih službi i te kako pobijaju njegovu tvrdnju o odbačaju svih prijava ali toga bi on i te kako trebao biti svjestan jer načelnik je dužan općinskim vijećnicima govoriti istinu i samo istinu što se odnosi i na druga tijela općine.

A pravo je pitanje zašto je uopće dozvoljena uplata i prodaja ako je ugovor jednostrano raskinut????

Mario Adrinek

Pročitano 2418 puta Poslijednja izmjena dana Srijeda, 04 Siječanj 2017 22:26

Facebook

Simbol obrane

toranj 302x906 29 1 2016

Udbina mjesto posebnog pijeteta

Tko zaboravi svoje mučenike i sam će biti zaboravljen....

Iz fotogalerije

mnk_krbava-68.jpg

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina